Tillsammans gör vi Er starkare

Utvecklingen inom affärsjuridiken går mot att klienterna vill ha kontakt med en och samma advokat på sin advokatbyrå. En och samma advokat som förstår just deras affärer, behov och juridiska risker eller möjligheter. Klienterna vill också ha en advokatbyrå utan kostnadsdrivande administration. Advokatbranschen anpassar sig till efterfrågan och går mot fler och slimmade advokatbyråer med mycket hög kompetens. Holland Advokatbyrå är en sådan byrå.

På Holland har vi lång erfarenhet från några av Sveriges större advokatbyråer, försäkringsbolag och domstolar, vilket ger oss en värdefull kombination av bransch- och fackkunskap. Som klient har ni alltid kontakt med samma advokat för att ni ska vara säkra på att vi har en helhetsbild av era affärer, behov och juridiska risker eller möjligheter. Om uppdraget kräver det kan vi bilda starka team med all den kunskap som behövs. Oavsett hur stort eller litet uppdraget är kan ni alltid vara säkra på att vår insats är densamma – professionell, lösningsfokuserad och engagerad.

Behöver ni hjälp med era affärer?
Kontakta oss på 08-410 78 150 eller använd kontaktuppgifterna till just er advokat, som ni hittar under Medarbetare.