Affärsjuridik med spets

Vi jobbar främst inom dessa områden:

  Compliance

  Ex. bolagsstyrningsregler, policyhantering, finansmarknadsrätt och konkurrensrätt.

  Medarbetare inom detta område: Malin Börjesson, Ylva Fransson
  Försäkrings- och skadeståndsrätt

  Våra klienter är svenska och utländska försäkringsgivare. Vi biträder i alla typer av försäkringsrättsliga frågor. Vi företräder försäkringsgivare i tvister vid allmän domstol och i skiljeförfaranden. Vi biträder också försäkringsgivare vid utveckling av nya försäkringsvillkor, lämnar rådgivning avseende villkorstolkning och företräder försäkringsgivare i regulatoriska frågor innefattande kontakter med bl.a. Finansinspektionen. Vi har alla en gedigen erfarenhet av arbete som jurist på försäkringsbolag och som externa rådgivare. Hollands styrka ligger i att förstå försäkringsbranschens förutsättningar och villkor.

  Medarbetare inom detta område: Malin Börjesson , Ylva Fransson , Johan Rammer
  Processer

  Ex. processer i allmän domstol, förvaltningsdomstol, specialdomstol samt hos myndigheter och nämnder på de områden vi är verksamma.

  Medarbetare inom detta område: Malin Börjesson , Ylva Fransson , Johan Rammer
  Tvistelösning

  Vi har en mångårig, mycket omfattande erfarenhet av att företräda försäkringsgivare och andra aktörer vid allmän domstol och i skiljeförfarande. Tillsammans har vi genom åren biträtt försäkringsgivare i hundratals tvister.

  Medarbetare inom detta område: Malin Börjesson, Ylva Fransson