Välkommen till Holland Advokatbyrå

Holland är en affärsjuridisk advokatbyrå som biträder såväl svenska som utländska bolag och branschorganisationer. Vi är specialiserade inom försäkring- och skadeståndsrätt med särskild spetskompetens inom tvistelösning. Vi har alla en lång bakgrund från försäkringsjuridiskt arbete på olika försäkringsbolag.

Tack vare nära samarbeten med framstående utländska advokatbyråer kan vi också bistå med bästa möjliga biträde i frågor som berör andra länders lagstiftning och i utländska processer i domstol och skiljeförfarande.

Svensk och internationell affärsjuridik

Vårt fokus ligger på svensk och internationell affärsjuridik med särskild spetskompetens inom försäkring, finansmarknadsrätt, EU/konkurrensrätt, offentlig upphandling och tvistlösning. Tack vare nära samarbeten med framstående utländska advokatbyråer kan vi också bistå med bästa möjliga biträde i frågor som berör andra länders lagstiftning och i utländska processer i domstol och skiljeförfaranden.